MŠ

Tajný výlet Berušek

Ve středu 29. června 2011 jely Berušky na tajný výlet. Děti se svezly autobusem a vlakem, počítaly tunely a na zpáteční cestě se zastavily na zmrzlině v Lestkově. Počasí nám přálo a výlet se vydařil.

tajný výlet 2011_01 tajný výlet 2011_02

tajný výlet 2011_03 tajný výlet 2011_04

tajný výlet 2011_05MŠ

Slet čarodějnic v MŠ

V pátek 29. dubna 2011 pořádaly Berušky čtvrtý slet čarodějnic. Naše čarodějnice a naši čarodějové soutěžili s košťaty, tančili a nakonec opékali špekáčky. Díky krásnému počasí se čarodějnický rej podařil.

slet čarodějnic 2011_01

Více fotografií si můžete prohlédnout zde.

MŠ

UPOZORNĚNÍ – PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ

Ředitel Masarykovy základní školy a mateřské školy Tatobity, okres Semily v souladu s platnou legislativou oznamuje, že Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání (možno stáhnout ze školního webu (Formuláře) nebo získat v ředitelně nebo v mateřské škole) je nutné závazně podat do 15. 4. 2011.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád oznamuji, že v zahájeném správním řízení ve věci žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání podle § 34 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání dítěte je Vám jako zákonnému zástupci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to v budově mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, okres Semily, a to v kanceláři ředitele školy dne 19. 4. 2011 od 10:00 do 12:00 hodin.
V souladu se stanovenými kritérii pro přijímání do mateřské školy (viz. web (Ostatní dokumenty) a nástěnka MŠ) a dle správního řádu vydá ředitel Rozhodnutí nejdéle do 29. 4. 2011. V tento den od 10:00 do 12:00 si Rozhodnutí budete moci vyzvednout osobně a seznámit se s výsledky řízení.
Mgr. Pavel Vaněk, ředitel školy

MŠ

Oslava padesátiletého výročí znovuotevření mateřské školy

V úterý 1. března 2011 se konalo u příležitosti padesátého výročí znovuotevření mateřské školy v Tatobitech slavnostní odpoledne.

50 let MŠ_03

více...


MŠ

OSLAVA PADESÁTÉHO VÝROČÍ ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

U příležitosti padesátého výročí znovuotevření mateřské školy v Tatobitech pořádáme 1. března 2011 pro všechny naše spoluobčany vzpomínkové odpoledne. Byl bych rád, kdybyste si udělali čas a přišli s námi zavzpomínat na dobu blízkou i vzdálenou a oslavit tak s námi kulaté jubileum naší školky.

PROGRAM
od 12:00 do 15:00 bude otevřena mateřská škola i s expozicí Stará škola
16:00 slavnostní uvítání v sále kulturního domu
16:10 představení nové knihy Kronika Mateřské školy Tatobity
16:20 vystoupení Berušek
16:45 - ??? přátelské posezení a zavzpomínání na uplynulých padesát let

Všichni jste srdečně zváni.

stará školka - 1961MŠ

Nové Berušky ve školce

V pondělí 17. ledna se otevřely dveře pro naše budoucí Berušky. Celé dopoledne bylo věnováno pouze jim - paní učitelka se seznámila s dětmi a rodiči a v příjemné atmosféře klidu a pohody si děti vyzkoušely hračky a porozhlédly se po školce, aby věděly, kde budou jíst, kde si hrát a kde po obědě odpočívat.

zápis 2011_01 zápis 2011_02

zápis 2011_03 zápis 2011_04

více...


MŠ

Nový rok s novým nábytkem

Ani o vánočních prázdninách nebyl ve škole klid - pilně jsme tu pracovali, abychom mohli děti přivítat v novém prostředí. Díky vstřícnosti sponzorů jsme do školky zakoupili nové stolky a židličky (viz. sekce Sponzoři) a abychom splnili slib a pro naše Berušky vytvořili pěkné prostředí, zakoupili jsme i celý nový nábytek pro naše nejmenší. Ani školáci nezůstali pozadu a do obou tříd jsme instalovali nové katedry včetně zásuvkových kontejnerů a jedna skříňka přibyla i do školní družiny. Teď už čekáme na jaro, kdy se snad podaří dotáhnout záměr obnovy nábytku do konce a vyměníme tabule...

nový nábytek 2010

Více fotografií si můžete prohlédnout zde.

MŠ

Mikuláš ve školce

V pondělí 6. prosince nás navštívil Mikuláš. A anděl. A čert. Jelikož jsme všichni hodní, nikoho si neodnesl a všem nám dal nějakou tu sladkost a ovoce. Děkujeme.

MŠ 2010

Více fotografií si můžete prohlédnout zde.

MŠ

Berušky - školní rok 2010/2011

Dobrý den, jmenujeme se Berušky a chodíme do tatobitské školky. Dělíme se na tři skupiny - předškoláky, prostřední děti a nejmenší děti. Zajímáme Vás více? Podívejte se dále.

více...


Obecní stránky

Tatobity

Návštěvnost

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.