MŠ

Rozloučení s předškoláky

Ve středu 26. června 2013 jsme se rozloučili s našimi předškoláky. Mladší Berušky předaly každému předškolákovi na rozloučenou nějakou drobnost a všichni obdrželi pamětní list. Od září se již přesunou o patro výš - tak ať se vám daří... :-)

rozloučení s předškoláky 2013MŠ

Sportovní úspěch Berušek

Ve čtvrtek 16. května 2013 se Berušky zúčastnily Lehkoatletického trojboje mateřských škol v Turnově. Každou školku mohla zastupovat 2 tříčlenná družstva – 3 dívky, 3 chlapci. Berušky vyslaly Zuzku Cimbálovou, Klárku Šebkovou, Marušku Trýznovou a Matyáše Drbohlava, Káju Macháčka a Filipa Šebka.

Lehkoatletický trojboj MŠ

více...


MŠ

Slet čarodějnic v MŠ

V pátek 26. dubna 2013 pořádaly Berušky pátý slet čarodějnic. Naše čarodějnice a naši čarodějové soutěžili s košťaty, tančili a nakonec opékali špekáčky. Díky krásnému počasí se čarodějnický rej podařil.

2013 - slet čarodějnic v MŠ

Více fotografií si můžete prohlédnout zde.

MŠ

Výsledky přijímacího řízení v MŠ

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání v MŠ Tatobity, jejíž činnost vykonává Masarykova základní školy a mateřská škola Tatobity, okres Semily, pro školní rok 2013/2014:

REGISTRAČNÍ ČÍSLO DÍTĚTE - ROZHODNUTÍ
14/13 přijat/a
15/13 přijat/a
16/13 přijat/a
17/13 nepřijat/a
18/13 přijat/a
19/13 přijat/a
20/13 přijat/a
21/13 přijat/a
22/13 přijat/a
23/13 nepřijat/a
24/13 přijat/a
25/13 přijat/a
26/13 přijat/a
27/13 přijat/a

V souladu se stanovenými kritérii pro přijímání do mateřské školy (viz. web a nástěnka MŠ) a dle správního řádu vydá ředitel Rozhodnutí nejdéle do 26. 4. 2013. V tento den od 10:00 do 12:00 si Rozhodnutí budete moci vyzvednout osobně a seznámit se s výsledky řízení.
V Tatobitech dne 19. dubna 2013
Mgr. Pavel Vaněk, ředitel školy


MŠ

UPOZORNĚNÍ – PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ

Ředitel Masarykovy základní školy a mateřské školy Tatobity, okres Semily v souladu s platnou legislativou oznamuje, že Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání (možno stáhnout ze školního webu nebo získat v ředitelně nebo v mateřské škole) je nutné závazně podat do 16. 4. 2013.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád oznamuji, že v zahájeném správním řízení ve věci žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání podle § 34 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání dítěte je Vám jako zákonnému zástupci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to v budově mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, okres Semily, a to v kanceláři ředitele školy dne 19. 4. 2013 od 10:00 do 12:00 hodin.
V souladu se stanovenými kritérii pro přijímání do mateřské školy (viz. web a nástěnka MŠ) a dle správního řádu vydá ředitel Rozhodnutí nejdéle do 26. 4. 2013. V tento den od 10:00 do 12:00 si Rozhodnutí budete moci vyzvednout osobně a seznámit se s výsledky řízení.
Mgr. Pavel Vaněk, ředitel školy

MŠ

Velikonoční dílna ve školce

Ve čtvrtek 14. března odpoledne proběhla ve třídě Berušek Velikonoční dílna pro maminky. Paní učitelka jim nejdříve ukázala, co si mohou vyrobit.

Velikonoční dílna ve školce_01

více...


MŠ

Karneval Berušek

Ve čtvrtek 14. února na sv. Valentýna měly celé dopoledne Berušky karneval.

karneval v MŠ_01 karneval v MŠ_02

více...


MŠ

Nové Berušky ve školce

V úterý 15. ledna se otevřely dveře pro naše budoucí Berušky. Celé dopoledne bylo věnováno pouze jim - paní učitelka se seznámila s dětmi a rodiči a v příjemné atmosféře klidu a pohody si děti vyzkoušely hračky a porozhlédly se po školce, aby věděly, kde budou jíst, kde si hrát a kde po obědě odpočívat.

zápis 2013_01

více...


MŠ

Mikuláš ve školce

Ve středu 5. prosince nás navštívil Mikuláš. A anděl. A čert. Jelikož jsme všichni hodní, nikoho si neodnesl a všem nám dal nějakou tu sladkost a ovoce. Děkujeme.

čert a Mikuláš

Více fotografií si můžete prohlédnout zde.

MŠ

Vezmi žlutou barvičku, maluj třeba věžičku

V průběhu září jsme se již jako tradičně zúčastnili letos už 7. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže Vezmi žlutou barvičku, maluj třeba věžičku aneb Památka očima dětí a naše dvě Berušky zaznamenaly výrazný úspěch.

Vezmi žlutou barvičku_01

více...


MŠ

Berušky - školní rok 2012/2013

Dobrý den, jmenujeme se Berušky a chodíme do tatobitské školky. Dělíme se na tři skupiny - předškoláky, prostřední děti a nejmenší děti. Zajímáme Vás více? Podívejte se dále.

více...


Obecní stránky

Tatobity

Návštěvnost

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.