|0-15|15-18|
MŠ

Rozloučení s předškoláky

Ve čtvrtek 25.6. jsme se na zahradě rozloučili s našimi předškoláky. Děti dostaly diplomy a drobné dárečky, přiťukly si šampaňským s jahodami a pak následovaly soutěže a hry. Na závěr si děti pochutnaly na grilovaném masíčku a pak už si přišly maminky a spokojené děti odcházely domů.
V. Tomešová

rozloučení s předškoláky

Fotografie z akce si můžete prohlédnout v sekci Fotogalerie.

MŠ

Výlet Berušek - Staré Hrady

Výlet Staré Hrady – ve čtvrtek 18.6. navštívily Berušky Staré Hrady, kde je hradem provázel templářský rytíř a půdou čarodějnice, která je na nádvoří učila létat na koštěti. Počasí nám přálo a výlet se dětem podařil.
V. Tomešová

výlet Staré Hrady

Fotografie z akce si můžete prohlédnout v sekci Fotogalerie.

MŠ

Dětský den v MŠ

Dne 1. 6. 2015 jsme s dětmi oslavily DEN DĚTÍ. Soutěžilo se jak na hřišti, školní zahradě, tak i na běžecké dráze.

dětský den 2015

více...


MŠ

Čarodějnický rej v MŠ

Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se na zahradě konal čarodějnický rej!

čarodějnice 2015

více...


MŠ

Jarní dílna Berušek nejen pro maminky

Ve středu 22. 4. 2015 od 16:00h proběhla v MŠ tvořivá jarní dílnička nejen pro maminky.

jarní dílna pro maminky

více...


MŠ

Berušky v knihovně

Dne 24. 3. 2015 jsme s dětmi navštívily knihovnu v Tatobitech.

knihovna 2015

více...


MŠ

Výsledky přijímacího řízení v MŠ

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání v MŠ Tatobity, jejíž činnost vykonává Masarykova základní školy a mateřská škola Tatobity, okres Semily, pro školní rok 2015/2016:

REGISTRAČNÍ ČÍSLO DÍTĚTE - ROZHODNUTÍ
19/15 přijat/a
20/15 přijat/a
21/15 přijat/a
22/15 přijat/a
23/15 přijat/a
24/15 přijat/a
25/15 přijat/a
26/15 přijat/a

V souladu se stanovenými kritérii pro přijímání do mateřské školy (viz. web a nástěnka MŠ) a dle správního řádu vydá ředitel Rozhodnutí nejdéle do 24. 4. 2015. V tento den od 10:00 do 12:00 si Rozhodnutí budete moci vyzvednout osobně a seznámit se s výsledky řízení.
V Tatobitech dne 22. dubna 2015
Mgr. Pavel Vaněk, ředitel školy


MŠ

UPOZORNĚNÍ – PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ

Ředitel Masarykovy základní školy a mateřské školy Tatobity, okres Semily v souladu s platnou legislativou oznamuje, že Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání (možno stáhnout ze školního webu nebo získat v ředitelně nebo v mateřské škole) je nutné závazně podat do 16. 4. 2015.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád oznamuji, že v zahájeném správním řízení ve věci žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání podle § 34 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání dítěte je Vám jako zákonnému zástupci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to v budově mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, okres Semily, a to v kanceláři ředitele školy dne 21. 4. 2015 od 10:00 do 12:00 hodin.
V souladu se stanovenými kritérii pro přijímání do mateřské školy (viz. web, úřední deska a nástěnka MŠ) a dle správního řádu vydá ředitel Rozhodnutí nejdéle do 24. 4. 2015. V tento den od 10:00 do 12:00 si Rozhodnutí budete moci vyzvednout osobně a seznámit se s výsledky řízení.
Mgr. Pavel Vaněk, ředitel školy

MŠ

Karneval v MŠ

Dne 14. 2. 2015 proběhl u Berušek maškarní karneval.

Karneval v MŠ

více...


MŠ

Pytlování v MŠ

Protože nám zima letos přála trochu více, nežli loni, stihly jsme s dětmi i pytlování na sněhu. Stačil nám k tomu malý kopeček vedle školy. Každý si několikrát sjel z kopečka dolů, ale vylézt zpátky na nahoru, už tak jednoduché nebylo:-) Nakonec jsme to ale všechno zvládly a ještě jsme se stihly vyfotit se sněhuláky, které dělali děti ze školy.

Pytlování v MŠ

Fotografie si můžete prohlédnout zde.
Romana Švitorková

MŠ

Tři králové v MŠ

V úterý 6. 1. 2015 jsme s Beruškami uspořádaly Tříkrálový průvod vesnicí.

Tři králové v MŠ

více...


MŠ

Nové Berušky ve školce

Ve čtvrtek 15. ledna se otevřely dveře pro naše budoucí Berušky. Celé dopoledne bylo věnováno pouze jim - paní učitelka se seznámila s dětmi a rodiči a v příjemné atmosféře klidu a pohody si děti vyzkoušely hračky a porozhlédly se po školce, aby věděly, kde budou jíst, kde si hrát a kde po obědě odpočívat.

Den otevřených dveří ve školce

více...


MŠ

Mikuláš ve školce

V pátek 5. prosince nás navštívil Mikuláš. A anděl. A čert.

Mikuláš_MŠ

Jelikož jsme všichni hodní, nikoho si neodnesl a všem nám dal nějakou tu sladkost a ovoce. Děkujeme.
Fotografie si můžete prohlédnout zde. bonprix бонприкс украина

MŠ

Berušky na podzim aneb Co tvoříme z podzimních plodů

Celý podzim jsme si hrály s kaštany a také se skořápkami od ořechů. A protože jsou Berušky tvořivé děti, zde si můžete prohlédnout, co všechno z kaštanů a skořápek vytvořily.
Romana Švitorková

MŠ

Nové podsedáky ve školce

Ve čtvrtek 6. listopadu nám přišel velký balíček. Děti dojedly svačinu a už jsme seděly v herně a čekaly, co v tom balíčku asi bude. Po rozbalení byly děti nadšené, protože nám do školky přišly nové podsedáky na sezení v herně, na cvičení a i na procvičení barev.

Nové podsedáky ve školce

více...


|0-15|15-18|

Obecní stránky

Tatobity

Návštěvnost

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.