Kultura

Stará škola - 5. května 2009

V úterý 5. května 2009 v předvečer druhého ročníku regionální vlastivědné soutěže Vlastík 2009 byla slavnostně otevřena expozice Stará škola, která se nachází v půdních prostorách základní školy v Tatobitech.

Stará škola - 5.5.2009


Ve 13 hodin se před budovou Masarykovy základní školy shromáždili všichni návštěvníci nově otvírané expozice, aby vyslechli můj přivítací projev a úvodní slovo bývalého pana ředitele Jaroslava Šťastného.
Expozice vznikala ve dvou etapách – v první etapě jsme v půdních prostorách realizovali odvěkou myšlenku pana Šťastného – připomenout zdejším obyvatelům a ukázat dětem, za jakých podmínek a s jakými pomůckami se vyučovalo v období první republiky. Tato část byla zprovozněna vloni u příležitosti prvního ročníku Vlastík 2008. Jelikož jsme na naši práci zaznamenali vesměs příznivé ohlasy, rozhodli jsme se v započatém díle pokračovat. Přes zimu jsme půdní prostor vymalovali a nainstalovali osvětlení a celou expozici rozšířili o dobu mezi dvěma válkami a dobu poválečnou končící rokem 1989.
Cílem expozice je přiblížit současné generaci dětí školství v minulém století a těm dříve narozeným připomenout jejich mládí. Celou expozici bych chtěl využívat v hodinách vlastivědy, ale nejen to. Všem zájemcům o historii bych chtěl ukázat, jak školství v Tatobitech fungovalo, v jakých podmínkách se zde učilo a připomenout všem, že i ve skromných poměrech můžou věci fungovat, pokud nechybí elán a chuť něco tvořit.
Rád bych poděkoval všem, kteří přiložili ruku k dílu a nezištně mi pomáhali v realizaci tohoto projektu – panu Jaroslavu Šťastnému, Miroslavu Kořínkovi, Janu Zahradníčkovi, Miloši Rejmanovi, Janu Šťastnému, Obci Tatobity v čele s paní starostkou Lenkou Malou a všem svým spolupracovníkům.
Děkuji a věřím, že expozice se stane trvalou součástí naší školy a že si najde mnoho příznivců mezi širokou veřejností.
Více fotografií naleznate v sekci fotogalerie

Obecní stránky

Tatobity

Návštěvnost

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.