Kultura

Vlastík 2010

Ve čtvrtek 6. a v pátek 7. května se u nás ve škole konal třetí ročník regionální vlastivědné soutěže Vlastík 2010. Letos se sešlo celkem 10 týmů chtivých vlastivědného poznání. Je dobře, že Vlastík se dostává do povědomí a stále více škol se hlásí k účasti. Bohužel, školu nemáme nafukovací, takže nenajdeme-li nějaké jiné řešení, počet 10 bude konečný. A co že to ten Vlastík je?
Jen pro připomenutí – jedná se o soutěž čtyřčlenných týmů (jeden druhák, třeťák, čtvrťák a páťák), kdy po dva dny děti plní různé úkoly z prvouky, přírodovědy a vlastivědy. Mottem soutěže je Domov je místo v srdci, takže všechny úkoly směřují k poznání místa, ve kterém žijeme.

Vlastík 2010



První den po slavnostním zahájení na děti čekaly cyklické úkoly, kdy musely osvědčit postřeh, pohotovost a smysl pro orientaci, a ročníkové úkoly - to se vytvořily skupiny podle jednotlivých ročníků a dětem byly zadávány úkoly úměrné jejich věku, vědomostem a schopnostem. Jako každý rok ani letos je neminuly také protokoly – všeobecné testy z vlastivědy, prvouky, přírodovědy, ale třeba i z matematiky – vždyť Vlastík je chlapec komplexně zdatný. Po obědě jsme pro děti připravili vlastivědný orientační běh – děti běžely určenou trasou a na jednotlivých stanovištích opět plnily úkoly. Druhou část odpoledne zaplnil hlavní blok letošního Vlastíka – soutěžící spolu se svými paními učitelkami vyráběli ruční papír a razidlo potřebné pro pečetění.
Po celodenním soutěžení děti čekala i relaxační část – bylo pro ně připravené vystoupení Mgr. Václava Mikuleho, pracovníka KRNAPu, který je seznámil s faunou a flórou této krásné části Krkonoš. Po kulturním programu byly na zahradě pro všechny připravené vuřty. A nikomu nevadilo, že nám počasí připravilo kroupovou přeháňku – dobrou náladu jsme si zkazit nenechali.
Druhý den se děti dozvěděly průběžné výsledky a opět se vrhly do soutěžení. Čekala je třetí, závěrečná část protokolů, pár úkolů pro zpestření a hlavní úkol celého dne – tvorba glejtu opatřeného pečetí vážícího se k určité pověsti z okolí jejich bydliště. Závěrečná prezentace pak uzavírala celé dvoudenní soutěžení – každý tým představil ostatním pověst, ukázal glejt a sehrál kratičkou scénku. Milým překvapením pro všechny soutěžící byla přítomnost senátora pro Turnovsko a Mladoboleslavsko PhDr. Jaromíra Jermáře. Pan senátor, původem historik, shlédl celou prezentaci a velice ocenil prospěšnost celé akce. Je dobře, že v dětech stále pěstujeme lásku k vlasti a historii. Na závěr všem popřál mnoho zdaru a nám organizátorům popřál hlavně elán a neutuchající nadšení. Pokud mu to nabitý program dovolí, rád se zúčastní i dalšího, již čtvrtého ročníku. A pak již následoval oběd.
Po obědě proběhlo slavnostní zakončení a oznámení výsledků. Celkové pořadí bylo následující – vítězem dvoudenního klání se letos stali Mašovští. Dále se poskládaly týmy z Přepeř, Rovenska pod Troskami, Turnova – Žižkovy ulice, Velkých Hamrů, Tatobit, Bělé u Turnova, Příšovic, Turnova – Skálovy ulice a Dobrovice. Každý účastník obdržel pamětní medaili a glejt. Kromě toho díky vstřícnosti sponzorů (Česká spořitelna, VZP aj.) ještě každý účastník dostal tašku propagačních materiálů.
Na akci se podíleli, sponzorsky do soutěže přispěli a velký dík tak patří zejména Obci Tatobity v čele s paní starostkou Lenkou Malou, KÚ Libereckého kraje za přímou finanční podporu, paní Jolaně Mazánkové za pamětní medaile, Tomáši Kubíčkovi za poskytnutí nápojů pro děti, finančně nám dále přispěli Kovo-Mazánek s.r.o., S.H. TINY, pánové Miroslav Kořínek, Martin Jaroš, Libor Vild a senátor našeho regionu PhDr. Jaromír Jermář. Velký podíl na zdaru celé akce mají všichni pracovníci naší školy a místní hasiči, kteří se postarali o opékání vuřtů.
Všem ještě jednou děkuji a věřím, že za rok se opět všichni sejdeme tentokrát u čtvrtého ročníku Vlastíka 2011.
Více fotografií naleznate v sekci fotogalerie

Obecní stránky

Tatobity

Návštěvnost

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.