Sport

Sportovní den v Libuni

Ve středu 9. června 2010 jsme se zúčastnili sportovního klání v Libuni. Tuto akci jsme už plánovali na 3. června, ale jelikož nám tehdy nepřálo počasí, museli jsme ji odložit. A je pravda, že jsme udělali dobře - místo nevlídného počasí v minulém týdnu jsme dnes měli krásně - sluníčko a teplo.

sportovní den v LibuniPo slavnostním nástupu začalo soutěžení - na programu bylo pět disciplín (skok daleký, skok z místa, hod míčkem, šplh a běh na 60 metrů) a závěrečná vybíjená mezi jednotlivými ročníky. V krásném areálu libuňské školy jsme se nejprve rozdělili na jednotlivce podle jednotlivých ročníků a vždy tři vybraní žáci a žákyně se utkali mezi sebou. Malou nevýhodu měli naši třeťáci, protože jsou jen dva a museli absolvovat všechny disciplíny. Musím však říci, že se tohoto nelehkého úkolu zhostili se ctí - ostatně jako všichni ostatní soutěžící - a byli přínosem pro celkové hodnocení. Do toho se započítával každý dosažený metr a každá sekunda. Naši sportovci se rozhodně neztratili a řada z nich byla v závěrečném hodnocení odměněna. Vlastně - nebylo jediného soutěžícího, který by si domů neodvezl nějakou tu medaili. Ale - daleko cennější než medaile je vědomí, že se podařil uspořádat pěkný den plný sportu, sluníčka a dobré zábavy. Není přece důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Kéž by si to všichni pamatovali a v životě se tím řídili...
Nejen sportem živ jest člověk, a tak kromě soutěží jsme si mohli ve volné chvíli zajezdit na poníkovi. Na závěr jsme si všichni opekli vuřty a poseděli v pěkném prostředí protkaném příjemnou a milou atmosférou. Bylo to opravdu krásné dopoledne, ve kterém jsme poznali spoustu nových kamarádů a zažili spousty legrace. Doufáme, že i my budeme moci brzy přivítat naše nové kamarády u nás a uspořádáme pro ně stejně krásné dopoledne, jaké si oni připravili pro nás.
Moc děkujeme libuňské paní ředitelce, paním učitelkám i panu učiteli za perfektní organizaci a vlídný přístup a naší a libuňské paní starostce nejen za dopravu domů.
V sekci fotogalerie si můžete prohlédnout další fotografie z celé akce.

Obecní stránky

Tatobity

Návštěvnost

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.