I. třída

Zápis budoucích prvňáčků

V pondělí 17. ledna proběhl v I. třídě zápis budoucích prvňáčků. Spolu s paní učitelkou jsme přivítali pět nových žáčků, kteří by mohli od září chodit do 1. třídy.

zápis 2011A jak zápis probíhal? Děti se nám nejprve představily a zarecitovaly básničku. Potom jsme je vyzkoušeli, zda najdou dva stejné obrázky, na tabuli nám namalovaly obrazce podle předlohy a společně jsme se vydali na pohádkovou stezku. Letos jsme opět zavítali do pohádky O červené Karkulce. Karkulka Nikča je vyzkoušela ze znalosti geometrických tvarů a druhů ovoce a zeleniny, babička Renata z počtů a myslivec Lukáš se jich ptal na zvířátka a jejich mláďátka. Poté následovala grafomotorická cvičení a vyprávění pohádek podle obrázků. Na závěr si děti zahrály na malíře a namalovaly nám barevnými křídami na tabuli postavu. A jelikož každá práce zaslouží odměnu, dostaly i ony dárečky, které jim vyrobili jejich starší kamarádi a poslala VZP.
A na koho se bude paní učitelka těšit? Budoucími prvňáky jsou Anežka Bakešová, Lucka Kořínková, Martina Králová, Matyáš Ondřej a Vítek Polák.
V sekci fotogalerie si můžete celý zápis prohlédnout i v obrazové podobě.

Obecní stránky

Tatobity

Návštěvnost

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.