MŠ

Oslava padesátiletého výročí znovuotevření mateřské školy

V úterý 1. března 2011 se konalo u příležitosti padesátého výročí znovuotevření mateřské školy v Tatobitech slavnostní odpoledne.

50 let MŠ_03Mateřská škola byla v Tatobitech otevřena 1. února 1946, ale již 15. ledna 1952 byla pro malý počet dětí plně zaměstnaných matek uzavřena. Ve školní kronice se o tom píše následující: Ministerstvo školství povoluje mateřské školy pouze s celodenním provozem pro děti zaměstnaných matek. Poněvadž v naší mateřské škole není dostatečný počet dětí zaměstnaných matek, neboť v zemědělství jsou za zaměstnané počítány pouze matky v III. a IV. typu JZD, uzavřel ONV dnem 15. ledna 1952 dočasně naši mateřskou školu.
Dlouhých devět let se poté čekalo na znovuobnovení jejího provozu. Zápis do mateřské školy byl proveden 23. února 1961. Do školy bylo zapsáno 21 dětí převážně z dělnických rodin. Vyučovat se započalo 1. března 1961 v budově Základní devítileté školy 1. – 5. postupový ročník. Tak praví kronika mateřské školy.

stará školka - 1961

A protože na letošní rok připadlo padesáté výročí znovuotevření MŠ, uspořádali jsme pro širokou veřejnost slavnostní odpoledne. Již v poledne se otevřely dveře expozice Staré školy, která je vybudovaná v půdních prostorách, a všichni zájemci si mohli prohlédnout celou novodobou historii tatobitského školství. V 16 hodin vypukla hlavní část oslav v sále tatobitského kulturního domu. V úvodu vystoupil ředitel Masarykovy základní školy a mateřské školy Tatobity Mgr. Pavel Vaněk, všechny přítomné uvítal a představil jim připravený program. Jako první bod programu byla prezentace knihy, která byla u této příležitosti vydána. Jmenuje se Kronika Mateřské školy Tatobity 1961 – 2010 a mapuje celé padesátileté období mateřské školy v obci.
50 let MŠ_obálka knihy
Jedná se o celistvý, úplný a nezkreslený přepis dochovaných kronik mateřské školy. Jak se praví v úvodu: Hlavním důvodem je alespoň malá oslava, malé připomenutí 50-ti letého výročí znovuotevření tatobitské mateřské školy. Sedl jsem proto k počítači a přepsal všechny dostupné prameny vážící se k mateřské škole. Nebylo a není cílem nic komentovat či jinak se vyjadřovat k popisovaným událostem. Co stalo se, nejde odestát. Chtěl jsem jen, aby se nezapomnělo na to, co se tu za půl století podařilo udělat pro naše nejmenší. Některé pasáže jsou psány srdcem, jiné pouze pro formu. Ale to s sebou nesla doba, ve které jednotlivé zápisy vznikaly. Určitě se tu mnohé věci povedly a některé šly možná udělat lépe – ale to záleží na úhlu pohledu. Až se budete probírat jednotlivými roky, hledat sebe a své spolužáky, zkoumat, jak to ve školce vypadalo v době vzdálené i blízké, nezapomeňte, že vše, co je zde napsáno, se skutečně stalo. Všichni, kteří se podíleli na rozvoji školky, to dělali srdcem. Protože mají rádi děti, obec a tatobitskou školu. Za to všem, kteří zde působili v roli ředitelek, učitelek, ale i kuchařek, uklizeček či topičů, patří veliký Dík.
(Pokud byste o knihu měli zájem, je k dostání buď přímo ve škole, nebo na Obecním úřadu Tatobity u paní starostky.)
Po prezentaci knihy přišlo na řadu vystoupení malých Berušek – tak se totiž již deset let jmenují nejmenší děti z Masarykovy ZŠ a MŠ. Berušky zpívaly, recitovaly a tančily. Na řadu také přišla dramatizace pohádky na motivy básničky Františka Hrubína Malá pohádka o řepě. V závěru představení předvedli předškoláci, co všechno se už stačili naučit v kroužku hry na flétnu a potom již následoval zasloužený aplaus všech přítomných.

50 let MŠ_01 50 let MŠ_02

Po představení Berušek vyzval všechny přítomné ředitel školy k volné zábavě. Neformální posezení krásně zarámovalo vzpomínkové odpoledne na půl století mateřské školy. Děti, rodiče, ale i čestní hosté z řad bývalých učitelek a ředitelek MŠ se probírali novou knihou a vzpomínali na roky strávené v tatobitské mateřské škole. V době plné spěchu a shonu to bylo příjemné zastavení. Kéž by takovýchto okamžiků v našem uspěchaném věku bylo víc…

V sekci fotogalerie si můžete prohlédnout další fotografie a jistě mi dáte za pravdu.

Obecní stránky

Tatobity

Návštěvnost

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.