Kultura

Vlastík 2011

Ve čtvrtek 12. a v pátek 13. května se u nás ve škole konal čtvrtý ročník regionální vlastivědné soutěže Vlastík 2011. Letos se opět podařilo zcela naplnit možnou kapacitu soutěže - přivítali jsme celkem deset týmů chtivých vlastivědného poznání. Je dobře, že si Vlastík vybudoval pevné místo v kulturním kalendáři spřátelených škol a rok co rok se k nám vracejí. A co že to ten Vlastík je?
Jen pro připomenutí – jedná se o soutěž čtyřčlenných týmů (jeden druhák, třeťák, čtvrťák a páťák), kdy po dva dny děti plní různé úkoly z prvouky, přírodovědy a vlastivědy. Mottem soutěže je Domov je místo v srdci, takže všechny úkoly směřují k poznání místa, ve kterém žijeme.

Vlastík 2011První den po slavnostním zahájení na děti čekaly cyklické úkoly, při kterých musely osvědčit postřeh, pohotovost a smysl pro orientaci, a scrabble. Oblíbenou písmenkovou hru jsme zpestřili v duchu Vlastíka – podařilo-li se týmu složit slovo s historickým podtextem, dostal dvojnásobek bodů. Jako každý rok ani letos soutěžící neminuly také protokoly – všeobecné testy z vlastivědy, prvouky, přírodovědy, ale třeba i z matematiky – vždyť Vlastík je chlapec komplexně zdatný. Po obědě jsme pro děti připravili dvě větší hry v blízkém i vzdálenějším okolí školy – obě hry rámovala postava císaře Rudolfa II., neboť jsme pobývali na jeho dvoře coby alchymisté a plnili různé úkoly.
Po celodenním soutěžení děti i doprovázející pedagogy čekala i relaxační část – po chutné večeři jsme se všichni přesunuli do kulturního sálu a místní divadelní soubor MÁJ nám sehrál hru O Lípě, kterou na motivy Lucerny A. Jiráska napsala J. Staňková.
Druhý den se děti dozvěděly průběžné výsledky a opět se vrhly do soutěžení. Čekala je třetí, závěrečná část protokolů, bitva se štíty na školním hřišti a hlavně závěrečný blok inspirovaný pověstí O Bruncvíkovi. Všechny týmy měly za úkol vytvořit kramářskou píseň na toto téma. Po dvouhodinovém snažení proběhla v tělocvičně závěrečná prezentace a nutno říci, že ze všech by byli zdatní kramáři, na jarmarcích by určitě zaujali a mnohé posluchače potěšili a pobavili. Poté následoval oběd.
Po obědě proběhlo slavnostní zakončení a oznámení výsledků. Celkové pořadí bylo následující – vítězem dvoudenního klání se letos stali Mašovští. Dále se poskládaly týmy z Přepeř, Turnova – Žižkovy ulice, Příšovic, Turnova – Skálovy ulice, Velkých Hamrů, Mírové pod Kozákovem, Tatobit, Rovenska pod Troskami a Dobrovice. Každý účastník obdržel pamětní medaili a glejt. Kromě toho díky vstřícnosti sponzorů (Česká spořitelna, VZP aj.) ještě každý účastník dostal tašku propagačních materiálů.
Na akci se podíleli, sponzorsky do soutěže přispěli a velký dík tak patří zejména Obci Tatobity v čele s paní starostkou Lenkou Malou, KÚ Libereckého kraje za přímou finanční podporu, divadelnímu souboru MÁJ, který pro nás hru O Lípě sehrál bez nároku na jakýkoli honorář, paní Jolaně Mazánkové za pamětní medaile a výborné ranní probuzení v podobě zákusků, koláčů a různých sladkých pokušení, což ocenily jak všechny děti, tak i doprovázející pedagogové, Tomáši Kubíčkovi za poskytnutí nápojů pro děti, finančně nám dále přispěli Kovo-Mazánek s.r.o., S.H. TINY, pánové Miroslav Kořínek, Martin Jaroš, Libor Vild a senátor našeho regionu PhDr. Jaromír Jermář. Velký podíl na zdaru celé akce mají všichni pracovníci naší školy, neboť bez kuchyně, úklidu a pomoci by to určitě nešlo.
Všem ještě jednou děkuji a věřím, že za rok se opět všichni sejdeme tentokrát u pátého ročníku Vlastíka 2012.
Více fotografií naleznate v sekci fotogalerie

Obecní stránky

Tatobity

Návštěvnost

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.