Kultura

Vlastík 2015 aneb Domov je místo v srdci

Ve čtvrtek 14. a v pátek 15. května se u nás ve škole konal osmý ročník regionální vlastivědné soutěže Vlastík 2015. Letos se nám sešlo jedenáct týmů od Liberce po Mladou Boleslav. Je dobře, že si Vlastík vybudoval pevné místo v kulturním kalendáři spřátelených škol a ty se k nám rok co rok vracejí – a co víc – díky ohlasu přibývají i školy nové. A co že to ten Vlastík je?
Jen pro připomenutí – jedná se o soutěž čtyřčlenných týmů (jeden druhák, třeťák, čtvrťák a páťák), kdy po dva dny děti plní různé úkoly z prvouky, přírodovědy a vlastivědy. Mottem soutěže je Domov je místo v srdci, takže všechny úkoly směřují k poznání místa, ve kterém žijeme.

Vlastík 2015_01První den po slavnostním zahájení, které se letos poprvé konalo v prostoru za školou, na děti čekaly první drobné historické hry na rozhýbání. Zástupci jednotlivých ročníků postupně běhali po hřišti, kde byly rozmístěné kartičky s historickými pojmy a vedoucím učitelům pak předávali informace k zadaným obdobím. Po první hře jsme se přesunuli zpět do školy a na všechny čekaly první a druhé protokoly – všeobecné testy z vlastivědy, prvouky, přírodovědy, ale třeba i z matematiky – vždyť Vlastík je chlapec komplexně zdatný. To už soutěžící ale opustily paní učitelky, pro které byla připravena vlastivědná vycházka po okolí s posezením v přírodě. Po obědě jsme pro děti připravili velkou čtyřhodinovou strategickou hru Budování města. Všichni jsme se přesunuli do nedaleké Dědinovy zahrady a jednotlivé týmy začaly s budováním středověkého města s centrálním hradem. Ke stavbě bylo potřeba nakoupit suroviny, směnit je a po splnění všech úkolů nakoupit budovy a všechno opevnit. I když byla hra náročná, děti pracovaly s chutí a elánem a čtyři hodiny utekly jako voda:-)
Po odpolední strategické hře přišla na řadu večeře a… klid na lůžku ještě ne. Pro všechny (včetně pedagogů) byla připravena Vernisáž. Ze sálu místního kulturního domu se stala proslulá galerie, ve které bylo vystaveno jedenáct koláží představujících výrazné osobnosti našich dějin.

Vlastík 2015_02

Po úvodním proslovu ředitele galerie následovala prohlídka a hodnocení vystavených děl. Na závěr taneční mistr David provedl děti dějinami tance a na úplný závěr si všichni zatančili, čímž byla vernisáž ukončena. To už ale bylo půl desáté a všichni soutěžící, unaveni, ale plni zážitků, konečně padli na karimatky a zachumláni do spacáku se uložili ke spánku, aby načerpali síly na druhý soutěžní den.
Druhý den se děti dozvěděly průběžné výsledky a opět se vrhly do soutěžení. Čekala je třetí, závěrečná část protokolů a Rytířské zkoušky. Zkušebními komisary se staly doprovázející paní učitelky a jednotlivé týmy musely postupně absolvovat osm stanovišť a splnit osm rozličných úkolů – např. vyřešit problém osmi dam na šachovnici či zdolat obtížnou lanovou dráhu. Rytíř – Vlastík musí být nejen fyzicky zdatný, ale musí mít i postřeh a nesmí mu chybět logické myšlení. A letos takoví byli všichni naši Vlastíci:-)
Po obědě na všechny už čekalo jen slavnostní zakončení a oznámení výsledků. Celkové pořadí bylo následující – vítězem dvoudenního klání se letos stali Vlastíci z Mašova, stříbrné skončiliy domácí Tatobity a bronzový byl tým z Liberce – Husovy ulice. Dále se poskládaly týmy ze Železného Brodu, Turnova – Žižkovy ulice, Koberov, Liberce – Kaplického ulice, Turnova – ulice 28. října, Turnova – Skálovy ulice, Dobrovice a Mírové pod Kozákovem – Bělé. Každý účastník obdržel pamětní medaili a glejt. Kromě toho díky vstřícnosti sponzorů (moc jim děkuji a velmi si jejich náklonnosti k celé akci vážíme) ještě každý účastník dostal tašku propagačních materiálů a nějakou tu drobnost a sladké překvapení.
Na akci se podíleli, sponzorsky do soutěže přispěli a velký dík tak patří zejména Obci Tatobity v čele s paní starostkou Lenkou Malou, paní Jolaně Mazánkové za pamětní medaile, Tomáši Kubíčkovi za poskytnutí nápojů pro děti a Potravinám Roman Vaněk za výbornou páteční snídani. Finančně nám přispěla firma Kovo-Mazánek s.r.o. a Truhlářství Šťastný. Velký podíl na zdaru celé akce mají všichni pracovníci naší školy, neboť bez kuchyně, úklidu a pomoci by to určitě nešlo. Děkuji také agentuře Hobit za organizaci a paní Lence Roštejnské za dva dny, kdy pilně natáčela, aby pro všechny mohla udělat DVD záznam z Vlastíka 2015.
Všem ještě jednou děkuji a věřím, že za rok se opět všichni sejdeme tentokrát u devátého ročníku Vlastíka 2016:-)
Fotografie z celé akce si můžete prohlédnout zde.

Obecní stránky

Tatobity

Návštěvnost

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.