I. třída

Zápis budoucích prvňáčků

V pátek 15. ledna proběhl v I. třídě zápis budoucích prvňáčků. Spolu s paní učitelkou jsme zapsali osm nových žáčků, šest z nich by mohlo od září chodit do 1. třídy, neboť dva požádali o odklad povinné školní docházky.

zápis 2016A jak zápis probíhal? Děti se nám nejprve představily a zarecitovaly básničku. Potom jsme je vyzkoušeli, zda najdou dva stejné obrázky a společně jsme se vydali na pohádkovou stezku. Letos na děti čekaly tři víly - Anežka, Lucka a Adéla, které se svého úkolu zhostily na výbornou a i touto cestou jim moc děkuji za pomoc. Víla Anežka je vyzkoušela ze znalosti geometrických tvarů, barev a různých druhů ovoce a zeleniny, víla Adéla ze znalosti číslic a písmen a víla Lucka se jich ptala na zvířátka a jejich mláďátka. Poté následovala grafomotorická cvičení a vyprávění pohádek podle obrázků. Na závěr si děti zahrály na malíře a namalovaly nám barevnými křídami na tabuli postavu. A jelikož každá práce zaslouží odměnu, dostaly i ony dárečky, které jim vyrobili jejich starší kamarádi.
A na koho se bude paní učitelka těšit? Budoucími prvňáky jsou Filip Cimbál, Adam Horský, Tereza Klementová, Marie Mařanová, Maxmilián Mlejnek a Barbora Šťastná.
Fotografie z celého zápisu si můžete prohlédnout zde.

Obecní stránky

Tatobity

Návštěvnost

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.