Základní škola

Zápis budoucích prvňáčků

Ve čtvrtek 27. dubna proběhl v I. třídě zápis budoucích prvňáčků. Spolu s paní učitelkou jsme zapsali čtyři nové žáky.

zápis 2017A jak probíhal zápis? Kromě mne, paní učitelky Kašové a paní starostky tentokrát na zápis zavítala i paní inspektorka a jsem moc rád, že i zde konstatovala, že vše u nás probíhá správně a bez sebemenších nedostatků. Děti se nám nejprve představily a zarecitovaly básničku. Potom jsme je vyzkoušeli, zda najdou dva stejné obrázky a společně jsme se vydali na pohádkovou stezku. Letos na děti čekaly tři pohádkové postavy - Adéla, Tereza a Nina, které se svého úkolu zhostily na výbornou a i touto cestou jim moc děkuji za pomoc. Víla Nina se jich ptala na zvířátka a jejich mláďátka, bílá paní Terezka je vyzkoušela ze znalosti geometrických tvarů, barev a různých druhů ovoce a zeleniny a čarodějnice Adéla se jich ptala na znalosti číslic a písmen. Poté následovala grafomotorická cvičení a vyprávění pohádek podle obrázků. Na závěr si děti zahrály na malíře a namalovaly nám barevnými křídami na tabuli postavu. A jelikož každá práce zaslouží odměnu, dostaly i ony dárečky, které jim vyrobili jejich starší kamarádi.
A na koho se bude paní učitelka těšit? Budoucími prvňáky jsou Kateřina Kubíčková, Stanislav Linka, Sabina Svitáková a Petr Votrubec.
Fotografie z DOD i zápisu do 1. ročníku si můžete prohlédnout zde.

Obecní stránky

Tatobity

Návštěvnost

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.